La nostra política

 

GBfoods està compromesa amb la protecció del medi ambient, compartint esforços amb els  nostres clients, consumidors, accionistes, empleats y societat en general.

Volem satisfer les necessitats actuals sense comprometre les futures. Aquest futur comporta un enorme increment de les necessitats d’aliments, energia i aigua, i representa un enorme desafiament.

Estem profundament implicats en aquest desafiament al llarg de tot el cicle de vida dels nostres productes (des del disseny fins el seu consum) y per totes les nostres activitats mitjançant:

 

 • El compliment de la legislació, els requeriments dels nostres clients y el nostres propis, a tots els països als quals realitzem la nostra activitat.
 • La implementació i establiment d’objectius per les següents línies d’actuació:
 • producció sostenible y compromesa a evitar el malbaratament alimentari
 • optimització dels nostres envasos
 • gestió eficaç de l’aigua
 • utilització eficaç i sostenible de l’energia
 • prevenció del canvi climàtic
 • Promoure el compromís de tots els nostres empleats amb la sostenibilitat a través d’una formació adequada, implicant-nos tots en la consecució dels objectius.
 • Col·laborar de forma proactiva amb les parts interessades, avançant juntes en la creació d’un valor sostenible.
 • Comunicar els nostres compromisos, objectius i resultats als nostres col·laboradors, proveïdores, clients i consumidors.
 • Implementar un Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA) conforme a ISO 14001, que ens permeti :
 • avaluar sistemàticament y millorar contínuament el nostre impacte mediambiental
 • assolir una millor sostenibilitat i la prevenció de la contaminació

 

Aquesta política s’aplica a tots els productes, processos i activitats de GBfoods