La memòria d’informació no financera és un informe que inclou la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats, la situació i l’impacte de l’activitat de GBfoods respecte a: 

 • Qüestions
  mediambientals

 • Qüestions socials i
  relatives al personal

 • Respecte pels
  drets humans

 • Lluita contra la
  corrupció i el suborn

 • Societat

MEMÒRIA D’INFORMACIÓ NO FINANCERA DE GBFOODS 2018

Alguns dels aspectes destacables de l’informe d’aquest any són:

 1. Ens comprometem amb el medi ambient

  Treballem per satisfer les necessitats dels nostres consumidors de la manera més responsable i respectuosa amb el medi ambient possible, garantint que satisfem les necessitats d’avui sense comprometre els recursos de les generacions futures. Els 6 pilars en que treballa GBfoods per realitzar una gestió responsable del medi ambient són:

  • Ús eficient i sostenible
   de l'energia

  • Optimització
   de l'envasat

  • Producció
   sostenible

  • Gestió eficient
   de l'aigua

  • Compromís amb la
   reducció de residus
   d'aliments

  • Prevenció del
   canvi climàtic

 2. Ens comprometem amb la Salut i Seguretat laboral

  Ens preocupem per la seguretat i benestar dels nostres treballadors a través de polítiques que defineixen els estàndards i compromisos de GBfoods en relació a la prevenció de riscos laborals i a la promoció de la Salut i Seguretat en els llocs de treball. El nostre objectiu: assegurar un ambient de treball segur i lliure d’incidents per tots els treballadors.

  Promovem la cultura de la prevenció a través de la formació i desenvolupament continu de les capacitats dels treballadors, i fomentem un comportament respectuós en termes de Salut i Seguretat laboral.

 3. Defensem i protegim els Drets Humans

  Disposem d’una política corporativa alineada amb els convenis fonamentals de la Organització Internacional del Treball (OIT) y la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides.

  Per garantir aquests compromisos, l’equip corporatiu de Recursos Humans estableix principis, procediments i objectius, mentre que els equips locals de Recursos Humans són els responsables del seu desenvolupament i implementació.

 4. Ens comprometem amb la societat i comunitats locals

  Destaca en aquest aspecte la iniciativa Better Food Program, amb l’objectiu de millorar el perfil nutricional dels nostres productes assegurant sempre un correcte etiquetat.

  Col·laborem amb els Bancs d’Aliments d’Espanya i Itàlia. Durant el 2018 s’han donat 439.220 Kg d’aliments.

  Col·laborem amb vàries fundacions a l’Àfrica, com són:

  • Fundació Clarós, donant suport a les seves missions humanitàries per tot el continent. 
  • Hellen Keller International, amb qui hem desenvolupat un projecte per enriquir Jumbo amb Vitamina A i intentar combatre els problemes de ceguera que provoca el dèficit d’aquesta vitamina. 
  • Bill & Melinda Gates Foundation, amb qui col·laborem per combatre la malnutrició en els països en vies de desenvolupament. L’objectiu és desenvolupar nous productes enriquits que supleixin els dèficits nutricionals de la població del continent Africà. 
 5. Lluitem contra la corrupció i el suborn

  Disposem d’un Codi de Conducta que defineix els principis, valors i normes de comportament a seguir, incloent la lluita contra la corrupció i el frau, i la prevenció del blanqueig de capitals. L’empresa es compromet a no exercir cap pràctica que pugui ser considerada irregular, així com no dur a terme cap activitat que pugui considerar-se corrupte. Els treballadors han d’evitar qualsevol tipus d’interferència o influència sobre clients, proveïdors o tercers que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.

  Comptem amb un canal accessible a tots els treballadors perquè puguin informar de qualsevol possible incompliment del Codi de Conducta. Totes les queixes rebudes són gestionades de manera estrictament confidencial pel Comitè d'Ètica i Compliment, garantint l'anonimat del denunciant. La gestió de les queixes i el sistema disciplinari es detallen en el procediment intern del canal de denúncia.

  Addicionalment, comptem amb un codi ètic específic aplicable per tots els proveïdors. 

 

Pots veure l’informe complet descarregant-lo en el següent enllaç.